“ธวัชชัยพัฒนาทัวร์”  ผู้ให้บริการเดินรถรับส่งผู้โดยสาร ในภาคอีสาน  บริหารงานโดย คุณปราณี ลิ่มสลักเพชร 

 ซึ่งให้บริการ รถรับส่งผู้โดยสารจำนวนหลายเส้นทาง ประกอบด้วย
   

              ยโสธรทัวร์ ให้บริการเดินรถสายกรุงเทพฯ ไป-กลับ ยโสธร
              เดชอุบลทัวร์ ให้บริการเดินรถสายกรุงเทพฯ ไป-กลับ อุบลราชธานี
              บุณฑริกทัวร์ ให้บริการเดินรถสายกรุงเทพฯ ไป-กลับ บุณฑริก
    

              ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และด้วยใจที่มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและการบริการ มาโดยตลอด

จนวันนี้ บริษัท ได้พัฒนาระบบการจำหน่ายและจองตั๋วผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ซึ่งสามารถให้บริการได้ทั้งการรับจองผ่าน ระบบ Call Center ,จองผ่านเว็บไซต์

และจำหน่าย ณ จุดจำหน่ายตั๋วของบริษัท โดยข้อมูลออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ

เริ่มระบบ วันที่ 15 สิงหาคม 2554 นี้ 

            

             ** สามารถ ซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ ช่องจำหน่ายตั๋ว ช่องที 13 ชั้น 2 หมอชิต 2

                  หรือ โทรศัพท์สำรองที่นั่งได้ที่ เบอร์ 02-936-0017 ทุกวัน **